Stockholms främsta VVS-företag

Boka ett möte

VVS

Vad är en rörmokare?

I folkmun kallar man yrket rörmokare, den korrekta benämningen är VVS-montör. VVS är en förkortning som betyder ”värme, ventilation och sanitet”.

En VVS-montör arbetar huvudsakligen med allt arbete kring vatten och avloppsledningar. Det kan exempelvis handla om:

  • Rördragning i våtutrymmen
  • Installation av badkar, toalett, diskbänk
  • Installation av varmvattenberedare eller värmepump
  • Installation av värmesystem
  • Diverse problem med avlopp och rör

En rörmokare eller VVS-montör måste ha ett sinne för tekniska lösningar och detaljer

Man behöver inte vara särskilt kreativ även om det är fördelaktigt. Däremot måste man vara tekniskt lagd då många anläggningar är digitala.

Man arbetar inte bara i folks hem som rörmokare, man kan också arbeta i olika industrier, byggarbetsplatser, sjukhus, eller vara anställd av ett fastighetsbolag.

Tjänster

Våra tjänster

Toalett och bad

Installation av badkar, toalett, diskbänk

Värmepump och Varmvattenberedare

Installation av varmvattenberedare, värmepump och värmesystem

Rördragning i våtutrymmen

Vi drar rör i våtutrymmen

Rörreparation

Vi löser diverse problem med avlopp och rör

Vad är skillnaden på en VVS montör och en VVS ingenjör?

Vad gör en VVS-montör?

En rörmokare eller VVS-montör arbetar med reparation och installation av VVS system i fastigheter. Förutom att man arbetar med rör kan olika anläggningar även bestå av exempelvis fläktar, element, värmepumpar, varmvattenberedare och elpannor.

Det är ett viktigt arbete då det tillåter gemene man att duscha, tvätta och ha ett bra klimat i hemmet eller fastigheten. När man arbetar som VVS-montör måste man kunna läsa av ritningar och olika tekniska beskrivningar som en VVS-ingenjör har skapat.

Att arbeta som rörmokare är varierande och ett ansvarsfullt jobb.

Vad gör en VVS-ingenjör?

De flesta tror att rörmokare och en ingenjör har samma arbetsuppgifter men så är inte fallet. En VVS ingenjör arbetar i huvudsak med att göra ritningar och beräkningar på VVS system, dessa ritningar lämnar sedan ingenjören över till montören som då utför arbetet.

När man arbetar som VVS ingenjör arbetar man med att designa, projektera och göra beräkningar på olika system, de måste alltid tänka på hållbarhet, effektivisering och miljön.

En ingenjör arbetar främst framför datorn i olika ritprogram, eller så är man på möten hos entreprenörer eller kunder. I stället för att vara i byggnaden och montera som en rörmokare gör

Sedan ’94

Certifierade sedan 1994